Drobečková navigace

Úvod a informace > Aktuality > Povinnosti SDH k 31.1.2019 atd.

Povinnosti SDH k 31.1.2019 atd.Upozorňujeme všechny SDH okresu Přerov na splnění povinných úkony  ve vztahu k OSH Přerov k termínu 31.1.2018  :

úhrada členských příspěvků na rok 2019  ( 70,- Kč člen)

předání Hlášení o činnosti SDH za rok 2018
předání Zprávy o konání VVH SDH v roce 2018
předání registračního listu MH na rok 2019 

při změně složení výboru SDH předání nové přílohy registračního listu SDH

při změně starosty  SDH ( statutára) nutno vyřídit dokumenty  ke vztahu k  Spolkovému Rejstříku 

 
Tiskopisy formulářů dostali představitelé SDH na podzimním setkání ve Vysoké a jsou na webu Hlášení SDH za rok 2018
 
zaslání Přehledu o majetku a závazcích SDH za kok  2017 ( termín byl 30.6.2018)    tiskopis  na webu : Tiskopis k PoZaP
 
 
v termínu  do  28.2.2019
Připomínáme že probíhá výměna členských průkazek pro všechny děti, dospělé, kteří cvičí vedoucí a  rozhodčí musí mít aktuální fotografii ,dodejte do kanceláře fotografii nebo pošlete se seznamem v digitální podobě jinak bez nové průkazky se nemůžou soutěžící zúčastnit okrskových a okresních kol.
  

v termínu do  31.3.2019 

Poplatek pořadatele soutěže zařazeného do VC OSH, kategorie muži, ženy a 35+, ve výši 1.500,-Kč

Poplatek pořadatele soutěže zařazené do VC OSH MH ve výši 500,-Kč

 
Vklad soutěžního družstva, které bude soutěžit v seriálu VC OSH kategorie muži, ženy, a není pořadatelem soutěže zařazené do VC OSH, ve výši 300,-Kč , platba při první soutěži.
 
pouze připomínáme :
pojištění 2 (  dvou ) vedoucích soutěžních kolektivů za každý SDH, jehož soutěžní družstvo se účastní okresního kola Hry Plamen - hradí OSH Přerov . Pokud bude chtít SDH připojistit další členy – vedoucí sportovních kolektivů, trenéry, tak uhradí OSH částku ve výši 75,-Kč/osoba , a zašle požadované podklady pro  připojištění.
 
Ti co mají povinnosti splněné, děkujeme a berte tuto aktualitu za bezpředmětnou.

Menu

Odkazy

www.dh.cz

www.hzscr.cz

Činnost OSH Přerov je podporována Olomouckým krajem

www.olkraj.cz

www.hvp.cz

Hasičské muzeum

Cidemat

Pivovar ZUBR

maka-design.cz

www.alerion.cz

 

 

pata[1].png