Drobečková navigace

Úvod a informace > Aktuality > Poděkování

PoděkováníVážené setry a bratři hasiči,

pravidelně každý rok jsme se na závěr roku setkávali na shromážděních představitelů sborů. Zde jsme rekapitulovali co se nám podařilo, či nepodařilo, co udělat v dalším roce, ale především to hlavní bylo, že jsme se potkali. Uvedené setkání je nám již dva roky odepíráno jednou z nových nemocí, s kdoví jakou, či kolikátou mutací. Nikdy dříve bychom si nedokázali představit, že se budeme bát potkat, podat si ruce, či dokonce objat. Bohužel ta doba je nyní s námi, a i když se s ní učíme všichni žít, tak i náš spolkový život a naši práci hodně omezuje. I přes tyto omezení se nám v tomto roce podařilo mnoho užitečné práce, mnoho společných akcí, či zajímavých setkání.

Jsem strašně rád, že jsme SPOLEČNĚ, díky společné disciplíně a především společnou SNAHOU dokázali opět náš spolkový život , i díky řadě omezení, opět posunout dále. A to ve všech našich oblastech, které v našem okrese provádíme. Jen jsme se zkrátka shodli, že CHCEME! 

Mé velké poděkování patří všem vedoucím sportovních kolektivů mladých hasičů, kteří dokázali zorganizovat své sportovní kolektivy, a dokázali dovézt své závodníky nejen na okresní kolo Hry Plamen, ale i na jednotlivé závody zařazené do Velké ceny OSH Přerov. Velká poklona patří  pro všechny „malé“ závodníky, odbornou radu mládeže, všechny rozhodčí, všechny organizátory jednotlivých závodů , se svým týlovým zabezpečením,  že jsme dokázali udržet nejen většinu sportovních kolektivů, ale i náš další ročník hasičské soutěže. 

Velké poděkování náleží také všem našim sportovcům v kategoriích muži, ženy a 35+, společně s radou velitelů a opět se všemi organizátory jednotlivých soutěží zařazených do VC OSH Přerov. Opět i tento ročník s velkými omezeními, disciplinovaným chováním všech účastníků se podařil zorganizovat.  Ve všech kategoriích se díky této nemoci, nejistotě, obavám projevil úbytek závodníků, závody se změnily. Chyběl nám jeden ze základních pilířů naší činnosti= pravidelné setkávání, potlesk sportovcům za dobrý výsledek nebo i sportovní podpora, když se pokus nedaří. Ano, omezení jsme respektovali, ale všichni jsme se snažili, aby nedošlo k zastavení našich závodů.

Ještě jednou chci hodně poděkovat jednotlivým odborným radám za celoroční činnost, a také všem rozhodčím, a také jednotlivým sborům, které společně s VV OSH mimo jiných soutěží a akcí, mimo vlastní činnosti ve sborech v letošním roce, nám pomohli zorganizovat krajská kola mladých hasičů a dorostu v Lipníku nad Bečvou, krajské kolo dospělých v Provodovicích, setkání s našimi bardejovskými dobrovolnými i profesionálními hasiči a setkání Aktivu zasloužilých hasičů. Společně jsme nacházeli řešení, jak všechny akce zajistit, provést a zorganizovat. Moc Vám všem díky.

Ano, již druhým rokem nemůžeme ve sborech hodnotit jednotlivé roky spolkové práce. Nelze se setkávat. A když ano, opět s velkým omezením. Musíme to vydržet, a já jsem přesvědčen, že „do třetice“ již takové omezení nebude, ale opět poběží“ náš hasičský život“ , se všemi radostmi i prací. Ne nadarmo se říká, že „naděje umírá poslední“ a naši společnou nadějí a snahou je naši práci opět naplno rozběhnout, a jsem přesvědčen, že to bude s větší chutí a odhodláním.

Velmi rád předávám do všech našich sborů pozdravy od našich slovenských dobrovolných i profesionálních hasičů, předávám přání normální hasičské práce, možnosti společného setkávání a hlavně hodně zdraví pro další období. Situace díky Covid -19 je u nich velmi obdobná, i když omezení a uzávěry díky této nemoci jsou daleko vyšší než u nás.

Při příležitosti konce roku 2021, bych ještě jednou rád poděkoval Vám všem za celoroční práci ve sborech. Práci a organizování společných setkání, ať kulturních, společenských či odborných, pokud to šlo. Děkuji, že všechny naše povinnosti ve vztahu k našim obcím se podařilo splnit, i přes tento nepříznivý stav. Poděkování patří také Vašim rodinám, že Vám umožňují hasičinu dělat. 

Před námi je rok se třemi dvojkami v letopočtu. Prý se jedná o radostnou kombinaci s optimistickou budoucností. Já bych si strašně přál, aby se tato předpověď „o tomto letopočtu“ vyplnila a opět jsme společně a bez obav se mohli potkávat na všech úrovních bez obav, že bychom jen naší přítomností někoho mohli nakazit, či byli nakaženi, a díky tomu ohrozili naše blízké. Věřím, že po dvou letech se nám podaří opět vést normální život a na uplynulé roky budeme jen vzpomínat jako na jednu neblahou životní epizodu.  

Ještě jednou velké poděkování Vám všem.

Přeji Vám všem šťastné, veselé a klidné prožití vánočních svátků. Mnoho radosti nejen pod stromečkem. Do nového roku mnoho zdraví, štěstí, jistoty a pohody Vám všem, Vašim rodinám a blízkých.

S pozdravem

 Radek Hlavinka

Starosta OSH Přerov


Menu

Odkazy

www.dh.cz

www.hzscr.cz

Činnost OSH Přerov je podporována Olomouckým krajem

www.olkraj.cz

www.hvp.cz

Hasičské muzeum

Cidemat

Pivovar ZUBR

maka-design.cz

www.alerion.cz

 

 

pata[1].png