Drobečková navigace

Úvod a informace > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 27 54 80

OZ Okresních kol Hry Plamen a kat.Dorost

  V záložce Hra Plamen 2021 - 2022 jsou uveřejněny  OZ  okresních  kol  Hry  Plamen MH  a  kategorie  Dorost.

OZ OK Hry Plamen 2022

OZ OK kat. Dorost 2022


Publikováno 13. 5. 2022 3:59

XXVII. Mezinárodní pouť na Svatý Hostýn

    Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska společně s KSH Zlínského kraje vás zve na XXVII. Mezinárodní pouť na Svatý Hostýn, která se bude konat 30. dubna.

 


Publikováno 18. 3. 2022 7:04

Radslavská přilba 2022

  

Po dvouletém covidovém odkladu oznamujeme, že se 19.ročník mezinárodní noční soutěže hasičské všestrannosti uskuteční sobotu 26.března 2022.

Těšíme se na setkání s tradičními i novými odvážnými hasičskými týmy.

Bližší informace na www.radslavice.cz/hasici.

S pozdravem

           Stanislav Jemelík

             starosta sboru

     SH ČMS SDH Radslavice

Informativní propozice 2022

 


Publikováno 18. 3. 2022 7:01

Školení preventistů

   Uveřejňujeme pozvánku na školení preventistů jednotlivých SDH okresu.

Pozvánka školení prevence


Publikováno 7. 3. 2022 10:37

Povinnosti SDH k 31.1.2021

Povinnosti jednotlivých SDH OSH Přerov v současné situaci :

1. vyplnit v programu www.evidencesdh.cz „Hlášení o činnosti sboru za rok 2021“ popřípadě odevzdat toto hlášení v písemné podobě ,  nejpozději do 31.01.2022

 2. vyplnit a odevzdat Registrační list kolektivu mladých hasičů (pokud v SDH působí) https://mladez.dh.cz nejpozději do 31.01.2022

3.vyplnit a odevzdat Registrační list sportovního oddílu SDH (pokud v SDH působí) https://sport.dh.cz nejpozději do 31.01.2022Pokud má sbor registrovaný sportovní oddíl, provádět aktualizaci sportovců, trenérů atd. v Rejstříku sportu Národní sportovní agentury (průběžně po celý rok )

 4. zaplatit členské příspěvky za  rok  2022 ( 100,- Kč za člena - stav  k 31.12.2021) nejlépe elektronicky ( VS Registrační číslo: 714... ) nejpozději do 31.1.2022

 5.odeslat účetní závěrku do Sbírky listin veřejného rejstříku, SDH zašle dokumenty přímo na podatelnu Městského soudu v Praze, Spolkový rejstřík, Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2 poštou či datovou schránkou, pokud ji mají.  nejpozději do 31.12.2022

Vše  odesláno na  kontaktní  e-maily jednotlivých SDH


Publikováno 17. 1. 2022 21:02

VC OSH Přerov Memoriál Leopolda Koutného 2022

  V záložce VC OSH Přerov 2022 jsou uveřejněny  pravidla soutěže  pro rok  2022 a  schválený kalendář soutěží VC  OSH  Přerov  pro rok 2022.

Pravidla VC OSH Přerov 2022

Schválený kalendář VC OSH Přerov 2022


Publikováno 3. 1. 2022 20:18

Poděkování

Vážené setry a bratři hasiči,

pravidelně každý rok jsme se na závěr roku setkávali na shromážděních představitelů sborů. Zde jsme rekapitulovali co se nám podařilo, či nepodařilo, co udělat v dalším roce, ale především to hlavní bylo, že jsme se potkali. Uvedené setkání je nám již dva roky odepíráno jednou z nových nemocí, s kdoví jakou, či kolikátou mutací. Nikdy dříve bychom si nedokázali představit, že se budeme bát potkat, podat si ruce, či dokonce objat. Bohužel ta doba je nyní s námi, a i když se s ní učíme všichni žít, tak i náš spolkový život a naši práci hodně omezuje. I přes tyto omezení se nám v tomto roce podařilo mnoho užitečné práce, mnoho společných akcí, či zajímavých setkání.

Jsem strašně rád, že jsme SPOLEČNĚ, díky společné disciplíně a především společnou SNAHOU dokázali opět náš spolkový život , i díky řadě omezení, opět posunout dále. A to ve všech našich oblastech, které v našem okrese provádíme. Jen jsme se zkrátka shodli, že CHCEME! 

Mé velké poděkování patří všem vedoucím sportovních kolektivů mladých hasičů, kteří dokázali zorganizovat své sportovní kolektivy, a dokázali dovézt své závodníky nejen na okresní kolo Hry Plamen, ale i na jednotlivé závody zařazené do Velké ceny OSH Přerov. Velká poklona patří  pro všechny „malé“ závodníky, odbornou radu mládeže, všechny rozhodčí, všechny organizátory jednotlivých závodů , se svým týlovým zabezpečením,  že jsme dokázali udržet nejen většinu sportovních kolektivů, ale i náš další ročník hasičské soutěže. 

Velké poděkování náleží také všem našim sportovcům v kategoriích muži, ženy a 35+, společně s radou velitelů a opět se všemi organizátory jednotlivých soutěží zařazených do VC OSH Přerov. Opět i tento ročník s velkými omezeními, disciplinovaným chováním všech účastníků se podařil zorganizovat.  Ve všech kategoriích se díky této nemoci, nejistotě, obavám projevil úbytek závodníků, závody se změnily. Chyběl nám jeden ze základních pilířů naší činnosti= pravidelné setkávání, potlesk sportovcům za dobrý výsledek nebo i sportovní podpora, když se pokus nedaří. Ano, omezení jsme respektovali, ale všichni jsme se snažili, aby nedošlo k zastavení našich závodů.

Ještě jednou chci hodně poděkovat jednotlivým odborným radám za celoroční činnost, a také všem rozhodčím, a také jednotlivým sborům, které společně s VV OSH mimo jiných soutěží a akcí, mimo vlastní činnosti ve sborech v letošním roce, nám pomohli zorganizovat krajská kola mladých hasičů a dorostu v Lipníku nad Bečvou, krajské kolo dospělých v Provodovicích, setkání s našimi bardejovskými dobrovolnými i profesionálními hasiči a setkání Aktivu zasloužilých hasičů. Společně jsme nacházeli řešení, jak všechny akce zajistit, provést a zorganizovat. Moc Vám všem díky.

Ano, již druhým rokem nemůžeme ve sborech hodnotit jednotlivé roky spolkové práce. Nelze se setkávat. A když ano, opět s velkým omezením. Musíme to vydržet, a já jsem přesvědčen, že „do třetice“ již takové omezení nebude, ale opět poběží“ náš hasičský život“ , se všemi radostmi i prací. Ne nadarmo se říká, že „naděje umírá poslední“ a naši společnou nadějí a snahou je naši práci opět naplno rozběhnout, a jsem přesvědčen, že to bude s větší chutí a odhodláním.

Velmi rád předávám do všech našich sborů pozdravy od našich slovenských dobrovolných i profesionálních hasičů, předávám přání normální hasičské práce, možnosti společného setkávání a hlavně hodně zdraví pro další období. Situace díky Covid -19 je u nich velmi obdobná, i když omezení a uzávěry díky této nemoci jsou daleko vyšší než u nás.

Při příležitosti konce roku 2021, bych ještě jednou rád poděkoval Vám všem za celoroční práci ve sborech. Práci a organizování společných setkání, ať kulturních, společenských či odborných, pokud to šlo. Děkuji, že všechny naše povinnosti ve vztahu k našim obcím se podařilo splnit, i přes tento nepříznivý stav. Poděkování patří také Vašim rodinám, že Vám umožňují hasičinu dělat. 

Před námi je rok se třemi dvojkami v letopočtu. Prý se jedná o radostnou kombinaci s optimistickou budoucností. Já bych si strašně přál, aby se tato předpověď „o tomto letopočtu“ vyplnila a opět jsme společně a bez obav se mohli potkávat na všech úrovních bez obav, že bychom jen naší přítomností někoho mohli nakazit, či byli nakaženi, a díky tomu ohrozili naše blízké. Věřím, že po dvou letech se nám podaří opět vést normální život a na uplynulé roky budeme jen vzpomínat jako na jednu neblahou životní epizodu.  

Ještě jednou velké poděkování Vám všem.

Přeji Vám všem šťastné, veselé a klidné prožití vánočních svátků. Mnoho radosti nejen pod stromečkem. Do nového roku mnoho zdraví, štěstí, jistoty a pohody Vám všem, Vašim rodinám a blízkých.

S pozdravem

 Radek Hlavinka

Starosta OSH Přerov


Publikováno 23. 12. 2021 19:31

Prohlášení SH ČMS k povinnému očkování

  Vše na  https://www.dh.cz


Publikováno 18. 12. 2021 15:36

Poděkování

   Vážení spolupracovníci Českého dne proti rakovině,

v příloze si Vám dovolujeme dodatečně zaslat oficiální poděkování za podporu letošního ročníku sbírky "Český den proti rakovině 2021" - certifikát k vytištění s uvedením vybrané částky.Ještě jednou Vám moc děkujeme za podporu sbírky v letošních složitých časech. Vaší pomoci si velmi vážíme, umožňuje Lize proti rakovině pokračovat v práci na dlouhodobých projektech boje proti rakovině a pomoci onkologicky nemocným. 
Přejeme Vám dobré zdraví a pohodové dny a budeme doufat ve spolupráci při příštím ročníku - snad už v lepších časech a ve standardním termínu v květnu 2022.
Za organizátory sbírky pro Ligu proti rakovině Praha
s pozdravem
 
Jana Mauleová 
Arcadia Praha s.r.o.
 

Publikováno 8. 12. 2021 7:55

Přehled opatření vlády ČR s platností od 22. 11. 2021

  Uveřeňujeme přehled opatření vlády ČR k akcím, které se týkají činnosti SH ČMS k 22.11.2021  vše na  https://www.dh.cz

Opatření COVID-19 listopad 2021


Publikováno 25. 11. 2021 8:13

Novější 1 3 27 54 80

Menu


www.dh.cz

pittogram_HZSOLK.jpg

Činnost OSH Přerov je podporována Olomouckým krajem

http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Aktuality_CZ.htm?dontSwitchPosting=1&lang=CZ


http://www.hvp.cz/

 

 

http://www.hzscr.cz/utvary-mv-generalniho-reditelstvi-hzs-cr-technicky-ustav-pozarni-ochrany.aspx

Hasičské muzeum Dřevohostice

www.sdhdrevohostice.estranky.cz/clanky/has_-muzeum.html

Město Hranice

http://www.mesto-hranice.cz/

logo.png

http://www.cidemat.cz/index.php/cs/

logo.pngwall_02_1920.jpg

 

http://www.maka-design.cz/

 

http://www.alerion.cz/

 

 

pata[1].png