Aktuality

Uveřejňujeme pozvánku na MČR v PS 2024 konané ve dnech 23-25.8.2024 v Olomouci

Po dobu prázdnin kancelář uzavřena v případě nutnosti kontakt pouze na tel. 603 910 583 ses.Zelová

Dne 21.6.2024 zemřel bratr Rudolf Vaněk. Byl významnou osobností SDH Osek nad Bečvou. Mimo jiné byl starostou OSH Přerov, dlouholetý pracovník OSH Přerov a výborných výsledků dosahoval při výchově hasičské mládeže. Kdo jste jej znali tak mu prosím věnujte tichou vzpomínku.

Uveřejňujeme pozvánku na soutěž v Paršovicích konanou dne 29.6.2024 zařazenou do jubilejního 30.ročníku VC OSH Přerov PS memoriálu Leopolda Koutného

Uveřejňujeme pozvánku na soutěž v Opatovicích konanou dne 22.6.2024 zařazenou do jubilejního 30.ročníku VC OSH Přerov PS memoriálu Leopolda Koutného

S hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že nás navždy opustil bratr Roman Mácha člen VV SH ČMS, zástupce KSH OLK. Se zesnulým proběhne rozloučení v pátek 21.6.2024.

Uveřejňujeme pozvánku a OZ na soutěž " O pohár Hané" v Troubkách na Bečvou konanou 23.6.2024 ; soutěž MH je zařazená do VC OSH Přerov MH 2024