Velká cena OSH Přerov - Dospělí

OSH ČMS v Přerově pořádá každoročně soutěž pro družstva dospělých dobrovolných hasičů. Soutěžní disciplínou je požární útok a Velké ceny se mohou zúčastnit všechna soutěžní družstva DH řádně přihlášena v jednotlivých kategoriích dospělých – muži ,ženy, dorost smíšené družstva a "35+".