Zápisy z SP SDH a z SD SDH

Součástí zápisů ze Shromáždění delegátů jsou i kandidátky pro volby orgánů SDH (přehled orgánů SDH Přerov zde).