Celostátní Hra Plamen pro mladé hasiče

Jedním ze stavebních kamenů mimoškolní činnosti SH ČMS je hra Plamen pro děti - mladé hasiče - do 15 let. Posláním této hry je od jejího 1. ročníku v roce 1972 rozvíjet všeobecné dětské znalosti, vědomosti, dovednosti a celkovou fyzickou zdatnost s přihlédnutím k odborně technické oblasti požární ochrany.

Cílem hry je aktivně a celoplošně podporovat organizovanou mimoškolní činnost dětí a mládeže se zájmem o požární ochranu a za účelem podpory zdravého rozvoje jejich osobnosti pak rozvíjet zábavnou, poutavou a soutěžní formou zejména psychické, intelektuální, mravní a sociální schopnosti a tělesnou zdatnost.

Hra Plamen 2021 - 2022

Hra Plamen 2020 - 2021

Hra Plamen 2019 - 2020

Hra Plamen 2018 - 2019

Hra Plamen 2017 - 2018

Hra Plamen 2016 - 2017

Hra Plamen 2015 - 2016

Hra Plamen 2014 - 2015

Hra Plamen 2013 - 2014

Hra Plamen 2012 - 2013

Hra Plamen 2011 - 2012

Hra Plamen 2010 - 2011

Hra Plamen 2009 - 2010

Hra Plamen 2008 - 2009

Hra Plamen 2007 - 2008

Hra Plamen 2006 - 2007

Závod Všestrannosti

2. kolo

3. kolo Bludov

Hra Plamen 2005 - 2006