SH ČMS každoročně organizuje soutěž
Požární ochrana očima dětí a mládeže

Smyslem a cílem soutěže je rozvíjet osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti Integrovaného záchranného systému (IZS) jako celku. tedy včetně oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi.

Rok 2024

Tato soutěž s dlouholetou tradici probíhá v několika věkových kategoriích - soutěžní příspěvky mohou být, výtvarné nebo digitálně - technologické. Pro literární a výtvarnou část je možné si zvolit jakýkoli námět nebo vybrat předem stanovené téma z celé oblasti IZS. Pro kategorii digitálně - technologickou je obsahové zaměření vyhlašováno vždy pro daný rok.

Soutěž je organizována pro školská i mimoškolská zařízení, účastní se jí tedy žáci a studenti škol, DDM i OSH. Mladí autoři dokáží zachytit dramatickou atmosféru zásahů hasičů při haváriích, požárech, živelných pohromách a ochraně životního prostředí stejně jako radost a zápal ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti dobrovolných hasičů.

  • Soutěž PO očima dětí a mládeže je zapsána v Informativním seznamu soutěží a přehlídek MŠMT ČR.
  • Organizační pokyny a průvodní dopis je k nalezení zde.
  • Podáním práce účastník soutěže souhlasí se zveřejněním potřebných osobních údajů k soutěžní práci.  

Rok 2023

Výsledky 49. ročníku soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže

49. ročníku soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže (POODM) pro rok 2023 se zúčastnilo 28  926 dětí a mládeže. Slavnostní vyhodnocení republikového kola soutěže proběhlo v prostorách zámku Přibyslav 23. 6. 2023.

Rok 2022

Výsledky 48. ročníku soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže

Vyhlášení celorepublikového kola literárně-výtvarné soutěže POODM a předávání cen proběhlo v pátek 10. června 2022 v Litoměřicích v rámci Hasičských slavností. Fotogalerie z akce zde., vítězná díla pak zde.

Rok 2021

Výsledky 47. ročníku soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže

Vyhlášení celorepublikového kola literárně-výtvarné soutěže a předávání cen proběhlo v pátek 10. června 2022 v Litoměřicích v rámci Hasičských slavností. Fotogalerie z předání zde., vítězná díla zde.

Rok 2020

Výsledky 46. ročníku soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže

 Vzhledem k aktuální COVID-19 situaci nebylo možno vyhlásit celorepublikové výsledky veřejně a předat ceny. Vítězná díla jsou k vidění zde.

Rok 2019

Výsledky 45. ročníku soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže

Vyhlášení celorepublikového kola literárně-výtvarné soutěže a předávání cen proběhlo v pátek 10. června 2022 v Litoměřicích v rámci Hasičských slavností. Fotogalerie zde.

Rok 2018

Výsledky 44. ročníku soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže

Rok 2017

Výsledky 43. ročníku soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže

Vyhlášení republikových výsledků soutěže proběhlo 9. června 2017 v Litoměřicích. Soutěžilo se ve 4 kategoriích literární části, v níž soutěžili žáci od 3. ročníku ZŠ až po studenty 4. ročníků SŠ. Ve výtvarné části soutěžili žáci MŠ, ZŠ až po studenty posledních ročníků SŠ. Speciální kategorií byla kategorie K1 a K2, v níž soutěží děti a mládež s více tělesnými vadami. Nově se soutěžilo také v kategorii prací zpracovávaných výpočetní technikou. Přehled vítězných prací najdete zde.

Rok 2016

Výsledky 42. ročníku soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže

Rok 2015

Výsledky 41. ročníku soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže

Rok 2014

Výsledky soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže

Rok 2013

Výsledky soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže

Rok 2012

Výsledky soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže

Rok 2011 a starší

Výsledky soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže