Zápisy z jednání VVKSH

Zápisy z jednání VV KSH jsou dostupné také na webu KSH zde.

2022

Zápis z jednání VV KSH - ve dnech 10.11.2022, 8.9.2022, 26.5.2022, 15.3.2022.

2020

Zápis z jednání VV KSH - ve dnech 3.9.2020 a 13.2.2020.

2017

Zápis z jednání VV KSH - jednání VV KSH 18.5.2017 a jednání SP OSH OLK 13.4.2017.

2016

Zápis z jednání VV KSH - VV KSH 7.4.2016 a SP OSH OLK 4.2.2016.

2015

Zápis z jednání VV KSH - AZH KSH OLK 19.11.2015 a VV KSH OLK 15.9.2015

2014

Zápis z VV jednání KSH - jednání SP OSH KSH OLK ze dne 21.10.2014 a jednání VV KSH OLK 26.9.2014.