Dny dobrovolnictví v Olomouckém kraji 2024

05.03.2024

Vážené dámy, vážení pánové, zástupci organizací, milí přátelé,

v letošním roce se poprvé připojí Olomoucký kraj k celostátní akci Dny dobrovolnictví, která má sloužit k propagaci dobrovolnictví a oslovit širokou veřejnost s nabídkou dobrovolnických aktivit. Pokud někdo hledá smysluplnou náplň volného času, chce pomáhat nebo získat nové zkušenosti, může se stát dobrovolníkem. Kde a kdy má ale takový zájemce začít? Příležitostí mohou být Dny dobrovolnictví, které se konají od 25. do 28. dubna.

Do koordinace celé akce v Olomouckém kraji vstoupila Maltézská pomoc. Nabízíme vám možnost zapojit se skrze svou nabídku zajímavé a lákavé dobrovolnické příležitosti, ke které by se mohli připojit zájemci o dobrovolnictví z okruhu širší veřejnosti. Ve vámi zvolený den by si zájemci u vás mohli vyzkoušet, co dobrovolnictví obnáší, a seznámit se tak s vašimi aktivitami, případně s celou organizací nějakým novým neformálním způsobem.

Co je pro připojení se ke Dnům dobrovolnictví důležité udělat? Promyslete si, jakou aktivitu byste ve vaší organizaci chtěli a mohli zorganizovat, zformulovat a nabídnout a v jakém termínu.

Jako inspirace mohou sloužit nabídky loňského ročníku na webu dnydobrovolnictvi.cz v sekci archiv 2023 v dalších krajích. Nejpozději do konce března informujte o svém záměru koordinátora akce (níže v kontaktech K. Čapka). Od dubna bude vaše nabídka dále prezentována. Zapojení je zcela bezplatné.

Akce vaší organizace bude přidána do nabídek na webu dnydobrovolnictvi.cz, kde se o ní skrze mediální propagační kampaň veřejnost dozví a bude se moci přihlásit a zapojit.

Doufáme, že se nám společnou prací podaří připravit akci, která se stane v Olomouckém kraji tradiční příležitostí získat pro dobrovolnické zapojení další ochotné lidi dobré vůle, v neposlední řadě pak propagací organizací, které usilují o posílení občanské sounáležitosti. V případně jakýchkoli nejasností nebo potřebě získat více informací se nebojte na nás obrátit.