Kniha Hasičských zbrojnic

06.01.2023

Na shromáždění představitelů SDH v Radvanicích jsme informovali o závěrečné práci na knize "Hasičské zbrojnice 2015". 

Kniha obsahuje fotodokumentaci hasičských zbrojnic všech 109 našich sborů, krátký popis o jednotlivých sborech a základní údaje. Tato kniha je již vytištěna a byla ke koupi na SDS OSH Přerov v Opatovicích. Cena knihy je 200 Kč/ks.

Kniha je ke koupi v kanceláři OSH v pracovní době. Kontakt